Steeds meer scholen willen meer afvalscheiding en minder zwerfafval op en rond school. Dit vraagt om een gedragsverandering van leerlingen en medewerkers, maar dat gaat niet vanzelf! Gedragsverandering vraagt om slimme en effectieve maatregelen. Vanuit Afval op School bieden we verschillende tools aan om met gedrag aan de slag te gaan.

Routeboek

Voor docenten, directies en schoolbesturen is het routeboek ontwikkeld. Met het routeboek doorlop je drie fasen waarin we je helpen om gedragsverandering te realiseren op het gebied van afval. 

Download Routeboek

Wil je een snel overzicht van welke fases je als school kunt doorlopen om een schone school te worden? Bekijk dan de checklist die gemaakt is naar aanleiding van het routeboek.

Download checklist Routeboek

Tekening routeboek klein

Presentatie gedragsverandering

Bekijk je liever een video? In deze presentatie legt Anjo Travaille (Bovenkamers) uit hoe scholen kunnen toewerken naar een Schone School.