Afval, zoek het uit!

Onderwerp: Afval scheiden

Doelgroep: Groep 4 t/m 8

Waarom topper? Enthousiasmerend en vernieuwend lesmateriaal. Goede link met natuur en kringloop. De leerlingen leren door te doen. Ook wordt er veel aandacht besteed aan evalueren en reflecteren en staan er goede vragen in die de leerkracht kan stellen. Het concentreert zich vooral op afvalscheiding, het zou nog beter zijn als er wat meer aandacht besteed werd aan afvalpreventie.