Steeds meer scholen willen aan de slag met afvalscheiding en zwerfafval in en rond de school. Niet alleen de directie, maar ook docenten hebben hierin een belangrijke rol. In de lessen kun je leerlingen basiskennis overbrengen, maar om te zorgen dat leerlingen en collega’s daadwerkelijk in actie komen, is inzetten op gedragsverandering een goede strategie. Hoe pak je dit aan?

In het decembernummer van de NVOX (het tijdschrift voor Onderwijs in de Natuurwetenschap) staat dit beschreven. Vol tips en voorbeelden afkomstig uit het programma Afval op School! Download het artikel hieronder. 

Download