In ieder geval is het mogelijk om er een flinke stap in te maken! Dat bewijzen de initiatieven die er al zijn bij onder meer onderwijsinstellingen. Bij scholen die gescheiden afval inzamelen zien we een flinke afname van het restafval. Papierinzameling gebeurt gelukkig op de meeste plekken al jaren. Het levert de school geld op en is makkelijk te organiseren. Voor andere afvalstromen moeten veel scholen die slag nog maken, maar zijn een aantal scholen ook al goed bezig. Gescheiden inzameling van PMD (plastic, metaal en drankenkartons) en GFE (groente-, fruitafval en etensresten) bieden bijvoorbeeld grote kansen. Deze afvalstroom komt in grote hoeveelheden vrij in de klas in de vorm van drinkpakjes, boterhamzakjes, fruitschillen en etensresten.

Het gaat niet vanzelf

Voor afvalscheiding is op scholen vaak nog geen beleid opgesteld of is men zich niet bewust van de kansen. Dat is zonde aangezien er naast kansen ook financiële voordelen kunnen zijn. Door kritisch naar de contracten te kijken die met afvalinzamelaars zijn gesloten, kan er misschien veel geld worden bespaart. Bewustwording is dan ook nodig om te zorgen dat het voorkomen en scheiden van afval een structureel onderdeel wordt van de bedrijfsvoering. Wanneer dat lukt zien we dat directeuren, leraren, conciërges, facilitair managers, medewerkers én leerlingen trots zijn wanneer ze de afvalinzameling goed geregeld hebben. Vaak wordt het ook uitgedragen als een extra kwaliteit van de school. Op school wil men de leerlingen het goede voorbeeld te geven. Als je thuis afval scheidt, waarom dan ook niet op school? En jong geleerd is oud gedaan. Daarom is het programma Afval op school ontwikkelt om scholen te helpen aan goed educatiemateriaal, minder afval en betere afvalscheiding.

Grote rol voor de facility manager

Niet iedere school of kantoor heeft er een, maar de facilitair manager speelt een grote in het voorkomen en scheiden van afval. Zij kopen materialen in, maken afspraken met leveranciers en verwerkers en zorgen voor voorzieningen zoals afvalbakken. Rijkswaterstaat heeft daarom een Wegwijzer afvalvrij kantoor ontwikkeld, boordevol praktische tips en voorbeelden die elke facilitair manager kan helpen. Of iemand anders die bij jou op school over afval gaat. Er staan bijvoorbeeld tips in over het maken van keuzes in de inkoopfase, want wat er niet in komt, hoeft er ook niet als afval uit! Maar ook staan er adviezen in over de gebruiksfase van een product: bijvoorbeeld hoe bespaar je op je afval en hoe maak je langer gebruik van spullen. Maar ook over een product dat in de eindfase van gebruik is beland: wat doe je bijvoorbeeld met een bureaustoel als deze zijn beste tijd heeft gehad? Het leasen van meubelen kan hiervoor een mooie oplossing bieden.

Waar staan we nu

Waarom leveren we eigenlijk al deze inspanningen? Binnen de kantoor-, winkel- en dienstensector (KWD-sector) komt er zo’n 2 miljoen ton restafval per jaar vrij. Dit restafval is vergelijkbaar met huishoudelijk afval en bevat stromen die nog goed te recyclen zijn. Door minder afval en betere afvalscheiding kunnen we een stap te zetten naar een circulaire economie. En daar hebben we elkaar voor nodig: overheid, maatschappelijke organisaties, het bedrijfsleven én het onderwijs.

Bron: https://vangbuitenshuis.nl/nieuws-achtergronden/afvalvrij-kantoor/