Minder afval op school leidt tot minder plastic soep

Combinatie educatie en afvalpreventie op scholen zorgt voor minder plastic soep

Extra aandacht voor educatie over afval en grondstof en het aanpakken van de schoolomgeving draagt bij aan het verminderen van afval in het milieu en water en daarmee ook om plastic soep in zee te verminderen. Het programma Afval op School faciliteert het onderwijs bij het inrichten van de onderwijsomgeving en het inzetten van lesmaterialen gericht op gedragsinterventies.

Dit doen we natuurlijk niet alleen. Er zijn al ontzettend veel partijen en lesprogramma's over dit onderwerp. Wij zijn op zoek naar de ervaringen met afvaleducati, succesvol en minder succesvol, de achterliggende reden waarom iets wel of niet succesvol is en de randvoorwaarden, dilemma's en hoe scholen deze op kunnen lossen rond afvalpreventie. Om scholen te ondersteunen ontwikkelen we diverse hulpmiddelen, zoals een keuzewijzer, workshop gedragsinterventies en kunnen scholen begeleiding krijgen. De lessen geleerd worden gedeeld en geagendeerd in het betrokken netwerk. 

Ben of ken je scholen, lesprogramma's, gemeenten of afvalbedrijven die actief aan de slag zijn met het thema afval op school en mee willen werken aan dit programma? Neem dan contact op.