Afvalpreventie en -educatie op scholen zorgt voor minder (zwerf)afval

In september 2017 is het tweejarig programma 'Afval op School' gestart. In dit programma wordt alle kennis en ervaring op het gebied van afvalscheiding en -preventie, gedragsverandering en educatie gebundeld. Het programma biedt scholen voor primair onderwijs, voortgezet onderwijs en specifiek VMBO-scholen de mogelijkheid om samen met gemeenten, lokale NME centra, afvalverwerkende bedrijven en anderen op zoek te gaan naar de voor hen beste invalshoek, werkwijze en educatief materiaal om het terugdringen van (zwerf)afval structureel te realiseren. Het programma 'Afval op School' wordt onder leiding van SME Advies uitgevoerd.

Waarom is 'Afval op School' gestart? 

Zwerfafval vormt op land en in zee een groot probleem en de grondstoffen waar veel producten van zijn gemaakt kunnen nog niet worden hergebruikt. Zorgvuldig omgaan met grondstoffen is van groot belang voor de kwaliteit van de leefomgeving van mens en dier. In de (nabije) toekomst zijn er grote uitdagingen om toe te werken naar een circulaire, afvalvrije toekomst. De generatie van de toekomst zit nu op school en om hun goed toe te rusten is 'Afval op School' gestart. 

Wat krijgt een school en hoeveel tijd kost het?

Vanuit het programma krijgt de school begeleiding van een lokale NME medewerker. Samen met de school zoeken we zoveel mogelijk aansluiting bij bestaande lesprogramma's en activiteiten op school. De begeleider heeft een toolbox waar de school gebruik van kan maken. Er is bijvoorbeeld een stappenplan als hulpmiddel bij de invoering van gescheiden afval. Aan begin, midden en eind van het traject vindt monitoring en evaluatie plaats. Uw school kan gastlessen aanvragen, deelnemen aan workshops, gebruikmaken van bestaande producten en nog meer.

Van de school vragen we een inzet van ca. 15 uur voor overleg met collega's en begeleider, voor de monitoring en evaluatie en algehele organisatie op school. Hierin zijn niet meegerekend de concrete activiteiten op school. 

Wij zijn op zoek naar scholen die:

- Bezig zijn of aan de slag willen met afvaleducatie of afvalscheiding

- Willen inzetten op de ontwikkeling van gewoonten bij leerlingen en personeel, waarbij afvalscheiding en -preventie de nieuwe norm is.

- Met begeleiding vanuit Afval op School willen onderzoeken hoe afvalscheiding ingevoerd kan worden op school

- Willen delen welk lesmateriaal zij gebruiken en hoe dat bevalt

- Kunnen aangeven welke acties aanslaan bij leerlingen

School aanmelden? Klik hier.

Ben jij verbonden aan of ken je scholen, lesprogramma's, gemeenten of afvalbedrijven die actief bezig zijn met het thema afval op school en mee willen werken aan dit programma? Neem dan contact op.